Hva er implantater og implantatbehandling? - Lillesand Tannlegesenter
BESTILL TIME
37 27 05 12 Man 08 – 16|Tir – Tor 08 – 16|Fre  08 – 15

Hva er implantater og implantatbehandling?

Implantatbehandling er et av de store fremskrittene som er gjort i tannbehandling de senere årene. Det er i dag mulig å erstatte en eller flere tapte tenner slik at erstatningene ser ut som naturlige tenner, sitter fast i kjeven og fungerer som den tapte tannen.  En enkelt tann på implantat består av en titanskrue som opereres inn i kjeven. Skruen skal erstatte roten på den tannen som gikk tapt. En implantatskrue ser slik ut:

Etter at skruen er operert på plass, tar det 2-3 måneder innen skruen har grodd ordentlig fast i kjevebenet slik at den kan belastes. Den kan så påsettes en tann som skrues fast inni implantatskruen. Implantatet er montert slik at den blanke og litt vide delen av implantatet ligger i høyde med tannkjøttet. Dersom kravet til estetikk er stort kan denne delen også senkes under tannkjøttet.

På skissen er det vist en ferdig montert tann på implantat som er plassert til erstatning for en manglende tann. Implantater kan også erstatte flere tenner, og det er mulig å lage broer på implantater slik at alle tennene i en tannløs kjeve kan erstattes.

Kan alle få implantater?

En vellykket implantatbehandling er avhengig av en grundig forundersøkelse for å avgjøre om implantatbehandlingen kan gjennomføres med god prognose. Dersom det ikke foreligger forhold som reduserer prognosen, vil implantatbehandling ha god prognose på linje med annen tannbehandling. I noen tilfeller kan likevel feilslag skje. En grundig og god forundersøkelse kan redusere graden av feilslag til et minimum.

Forhold som reduserer prognosen er tidligere erfaring med tannkjøttsbetennelse, røyking og enkelte sykdommer og medikamenter. En grunnleggende forutsetning er at det foreligger tilstrekkelig ben av god kvalitet til å skru fast implantatet i.  Dersom det mangler ben kan en i noen tilfeller transplantere ben fra andre steder for å bygge opp kjevekammen tilstrekkelig til at implantatet kan festes.  Det er også viktig å unngå bihuler og nervestrukturer når implantatet opereres inn.

Det finnes mange ulike implantatsystemer på verdensbasis. Vi anvender Straumann implantater som er et av de vanligste og best dokumenterte systemene.  Dersom en mottar implantatbehandling i utlandet med et implantatsystem som ikke er i bruk i Norge, kan det bli nødvendig å returnere til klinikken som har utført behandlingen dersom en trenger hjelp. Implantater trenger i likhet med egne tenner oppfølging med regelmessige kontroller og vedlikehold.

Straumann har laget en informativ hjemmeside med god informasjon om implantatbehandling. Den finner du her.

Bestill tannlegetime

  Personalia

  Har du vært kunde tidligere?

  Er du student?

  Ønsket time?

  Ønsket dag:

  Ønsket tid:

  Ønsket behandler:

  Hva gjelder det?