Kroner og broer - Lillesand Tannlegesenter
BESTILL TIME
37 27 05 12 Man 08 – 16|Tir – Tor 08 – 16|Fre  08 – 15

Kroner og broer

Kroner

Dersom en tann er sterkt skadet og mye av tannsubstansen er gått tapt, kan det være vanskelig å reparere den tilfredsstillende med en vanlig fylling. Da kan det være aktuelt å lage en krone. Tannlegen må først slipe til tannen og deretter ta et avtrykk. Avtrykket sender vi til tanntekniker, som fremstiller kronen. Vi bruker norsk tannteknikk, Dentalforum i Kristiansand. Det går ca to uker før kronen kommer tilbake og kan sementeres på tannen. I mellomtiden må tannen beskyttes med en midlertidig krone som tannlegen lager etter at avtrykket er tatt. Før kronen sementeres, kontrollerer tannlegen at den passer på den tilslipte tannen, at den er i riktig kontakt med nabotennene, at den passer i bittet og at utseende og fargen er tilfredsstillende.

Materialer

Kronen kan fremstilles i flere ulike materialer. Det vanligste er nå porselen (helkeramiske kroner), men tidligere var det vanligere med metallkroner (gull) eller porselen i kombinasjon med en metallkjerne.

Kroner på rotfylte tenner

En rotfylt tann med stort tap av tannsubstans kan ofte gi utilstrekkelig feste for en krone. I slike tilfeller må fremstillingen av en krone foregå i to trinn. Først må det lages en oppbygging i metall med en stift, en såkalt stiftkonus, som festes til roten med sement. En oppbygning kan også gjøres ved hjelp av et plastmateriale som festes til en prefabrikert stift. Deretter tar tannlegen avtrykk som beskrevet foran.

 

 

Bro

En bro kan erstatte en eller flere tenner som er fjernet eller mangler av ulike årsaker. Fremgangsmåten er den samme som ved framstilling av en krone. Tennene på hver side av luken (der hvor tennene mangler) slipes til som pilarer (festetenner) for broen. Den ferdige broen sitter fast og ser ut som naturlige tenner.  Det er grenser for hvor mange tenner en bro kan erstatte. Jo flere tenner som er gått tapt, desto flere naturlige tenner må brukes for å bære broen som skal erstatte dem. En bro sementert til ens egne tenner vil snart kunne føles som en naturlig del av munnen.

En bro kan også lages i ulike materialer. Tannlegen velger den løsningen som vil være best for deg både i forhold til styrke og estetikk. Dersom du har kraftig tannslitasje (bruksisme) vil det være nødvendig å velge et materiale som har stor bruddstyrke. Der tanna blir veldig synlig kan tannlegen velge et materiale med høy estetikk slik at resultatet blir mest mulig likt en naturlig tann.

Det kan bli hull langs kanten på kroner, og det blir også lettere tannkjøttsbetennelse i forbindelse med kroner og broer. Et godt renhold og bruk av fluor er derfor en forutsetning for at slike erstatninger skal vare og fungere over en lengre periode. Det er også nødvendig med regelmessige kontroller. Tannlegen vill instruere og gi deg råd om renholdet.

Bestill tannlegetime

  Personalia

  Har du vært kunde tidligere?

  Er du student?

  Ønsket time?

  Ønsket dag:

  Ønsket tid:

  Ønsket behandler:

  Hva gjelder det?