Hva er rotfyllinger? - Lillesand Tannlegesenter
BESTILL TIME
37 27 05 12 Man 08 – 16|Tir – Tor 08 – 16|Fre  08 – 15

Hva er rotfyllinger?

Tenner med hull eller dype fyllinger kan være opphav til betennelse i nerven.

En reversibel betennelse i nerven, en reversibel pulpitt, kan gi opphav til murring og svak tannverk. Symptomene kan komme og gå i perioder og skyldes en irritasjon i hulrommet midt inne i tannen som er fylt med nerver og blodkar, tannens pulpa. Når tannråte er årsak til betennelsen, bør hullet repareres. Utette fyllinger kan det også bli behov for å skifte ut. Andre ganger vil man i første omgang avvente å se hvordan tilstanden utvikler seg og om det er behov for en rotfylling. Dersom pulpa er frisk nok vil symptomene være forbigående og betennelsen gå over.

 

De fleste rotbehandlinger skyldes hullangrep (karies) som er kommet helt inn til pulpa. Da vil bakterier trenge inn og føre til permanent skade og det oppstår en irreversibel pulpitt. Også annen tannsykdom kan skade pulpa. I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å gjøre en rotfylling for å fjerne smerter fra svært følsomme tenner eller tenner med sprekkdannelser.

Rotbehandling kan ellers være nødvendig hvis tannen har vært utsatt for et kraftig slag. Da kan pulpa bli ødelagt og senere bli «invadert» av bakterier.

Dersom pulpa dør vil det etter en tid utvikle seg en betennelse i kjevebenet rundt tannroten. Slike betennelser ved rotspissen kan etter en tid sees som en mørk skygge på røntgenbildet og skyldes at kjevebeinet brytes ned på betennelsesstedet. Betennelsen kan videre utvikle seg til en tannbyll eller i sjeldne tilfeller til en rotcyste.

 

Symptomer:

Hvis du har en betennelse inne i tannen eller i kjeven utenfor roten, kan du få tannverk. Ved en akutt betennelse er smertene ofte intense. I starten kan det ofte være vanskelig å lokalisere hvor smerten kommer fra, men etter hvert vil man ofte kunne peke ut den skyldige tannen.

Noe som også kan gjøre det vanskelig, er at du kan forveksle tannverk i en tann med smerter i andre tenner, i bihulene, i øret eller med hodepine.

Noen ganger gjør det slett ikke vondt i slike tenner, og betennelsen blir oppdaget fordi tannen er blitt øm å tygge på eller har skiftet farge. Andre ganger ser tannlegen betennelsen på et røntgenbilde.

 

Behandling:

Hvis pulpa er betent men levende, får du lokalbedøvelse før behandlingen starter, og du vil i de aller fleste tilfeller ikke kjenne noe. Er pulpa død, vil bedøvelse som regel være unødvendig. For at behandlingen skal foregå under hygieniske forhold, bruker tannlegen å sette på en såkalt kofferdamduk. Dette er en slags duk som isolerer den aktuelle tannen fra munnhulen. Selve utrensningen gjøres ved hjelp av spesialinstrumenter tilpasset bredden og lengden på rotkanalene.  Etterpå desinfiserer tannlegen rotkanalen(e) og fyller dem med et rotfyllingsmateriale. Det er svært viktig at kanalen(e) blir helt tett lukket og at toppforseglingen over rotfyllingen blir tett. Rensing og rotfylling av tannen skjer vanligvis i løpet av ett besøk hos tannlegen, mens det av og til kan være nødvendig med flere.

Etter at tannen er rotfylt, må tannlegen legge en vanlig fylling på toppen eller lage en krone. Hvis tannen er sterkt svekket og det gjenstår lite tannsubstans, vil en krone være det mest aktuelle alternativet. Fordelen med å restaurere tannen med en krone er at den beskytter rotfyllingen  bedre. Dette er dyrere enn en fylling, men vil også være en sterkere og penere løsning.

 

 

På grunn av vanskelig rotkanalanatomi eller andre problemer under behandlingen som hindrer kontroll over betennelsen  kan det i noen tilfeller være en mulighet å kombinere behandlingen med et kirurgisk inngrep hvor. Under inngrepet kapper tannlegen  og noen millimeter av rotspissen og tetter igjen (rotspissamputasjon).

 

Etter rotbehandlingen kan du et par dager ofte oppleve lette, forbigående smerter eller føle at tannen murrer litt, den er «annerledes». Disse symptomene går normalt over, men fortsetter smertene eller blir gradvis mer markerte, må du kontakte oss.

Selv om rotfyllingen teknisk sett er vellykket, kan det i noen tilfeller likevel forekomme svake ettersmerter i tannen i opptil flere måneder etter at behandlingen er ferdig. Det er også viktig å være klar over at en rotfylt tann ikke er like sterk som før. Den er derfor mer utsatt for å knekke enn en frisk tann.

 

Alternativet til rotfylling vil være å fjerne tannen. Dersom man senere ønsker å erstatte den tapte tannen kan dette gjøres ved hjelp av en protetisk bro eller et tannimplantat. Dette er ofte løsninger som er vesentlig dyrere enn om tannen rotfylles og beholdes.

 

Prognose:

En rotfylling er et forsøk på å redde tannen, og de fleste tenner kan rotfylles med svært godt resultat. Når resultatet likevel ikke blir som vi ønsker, kan dette ha ulike årsaker som:

 • Sprekkdannelser i roten hvor bakterier ikke kan renses bort.
 • Ekstra nervekanal som er infisert, men som ikke lar seg på
 • Forkalkninger eller ujevnheter som hindrer tilgang til nervekanalen.
 • Kraftige avbøyninger på roten.
 • Tapt toppfylling som gjør at bakterier kan trenger inn i rotfyllingen.

 

Sluttresultatet er ikke minst avhengig av hvordan tannroten er utformet fra naturens side. Av og til blir det nødvendig med ny behandling. Dette kalles revisjon eller revisjonsbehandling.

 

Det endelige resultatet etter behandlingen kan ikke fastslås før etter en viss tid. Vanligvis følger tannlegen opp med kontroll etter ca. 1 år. Du får da vite om resultatet er fullt ut tilfredstillende, om du trenger ny etterkontroll eller om det er nødvendig med mer behandling.

 

Reinfisert rotfylling og revisjon:

Av og til kan det oppstå en ny betennelse i den rotfylte tannen. Forhold ved den rotfylte tannen som fører til dette kan være:

 • Deler av tannen knekker av.
 • Et nytt hul.
 • Små sprekkdannelser i tannen.
 • Svært komplisert rotkanalanatomi der gjenværende bakterier fører til oppvekst av nye bakterier.

Godt renhold er derfor viktig også rundt tidligere rotfylte tenner.

 

Det man ofte vil forsøke først, er å gjøre rotfyllingen på ny (revisjonsbehandling). Dette innebærer at den gamle rotfyllingsmassen fjernes, samtidig som de nye bakteriene må renses bort. Å revidere en rotfylling er en tidkrevende behandling. Det er også viktig å vite at behandlingen ofte blir et siste forsøk på å redde tannen. Alternativet vil være å ta tannen bort. Prognosen ved revisjonsbehandling er generelt dårligere enn ved  førstegangsbehandling.

I de tilfeller der reinfeksjon av rotfyllingen skyldes sprekkdannelser i tannen, er det oftest umulig å få kontroll på infeksjonen. Selv om den gamle rotfyllingen fjernes og tannen renses på ny, vil sprekker være en innfallsport for nye bakterier. Det kan da bli nødvendig å fjerne tannen for å løse problemet.

Bestill tannlegetime

  Personalia

  Har du vært kunde tidligere?

  Er du student?

  Ønsket time?

  Ønsket dag:

  Ønsket tid:

  Ønsket behandler:

  Hva gjelder det?