Tenner og trygdestøtte (HELFO) - Lillesand Tannlegesenter
BESTILL TIME
37 27 05 12 Man 08 – 16|Tir – Tor 08 – 16|Fre  08 – 15

Tenner og trygdestøtte (HELFO)

Folketrygdens støtte til tannbehandling – HELFO

Lov om folketrygd (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Kapittel 5 i loven omhandler tannbehandling. Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi økonomisk stønad til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov.  Vanligvis dekker slik stønad deler av behandlingskostnadene slik at det påløper en egenandel. Egenandelen vil være differansen mellom behandlingens kostnad og folketrygdens dekning etter fastsatte takster. Regelverket er omfattende og komplisert. Vi har kompetanse og kunnskap om regelverket og vil hjelpe våre pasienter med å få dekning fra folketrygden i de tilfellene hvor det er aktuelt.  Regelverket lister opp en rekke spesifikke tilstander og sykdommer hvor trygden kan gi støtte til tannbehandling. Får å ivareta dine rettigheter er det viktig at vi som behandlere kjenner din medisinske status. Hold oss derfor alltid oppdatert på sykdommer, tilstander eller medikamenter som påvirker din helse.

Lillesand tannlegesenter har direkteoppgjør med folketrygden, slik våre pasienter kun betaler egenandelen der trygden gir stønad til tannbehandling.

 

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

 

Dersom du mener at du kan ha krav på å få dekket utgifter til tannbehandling etter disse reglene, er det fint om du tar kontakt med Lillesand tannlegesenter.

Bestill tannlegetime

  Personalia

  Har du vært kunde tidligere?

  Er du student?

  Ønsket time?

  Ønsket dag:

  Ønsket tid:

  Ønsket behandler:

  Hva gjelder det?